ÔN NGUỒN SỬ VIỆT  [RADIONLINE]

onnguonsuviet-home
- Đây là chương trình RADIO thiện chí của Liên Đoàn Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa.
- Nhằm mục đích đóng góp vào sự duy trì và phát triển Tiếng Việt đồng thời Nhắc nhớ Lịch sử để nung tinh thần hào hùng Dân Tộc VN  cho thế hệ nối tiếp của dòng giống Rồng Tiên Việt Nam.
- Cây có gốc, nước có nguồn. Con người có quê hương, đất nước, có tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Ôn Nguồn Sử Việt giúp các em học sinh thế hệ trẻ Việt Nam nhớ nguồn gốc quê hương VN . Hơn thế nữa, Tiếng Việt & Ôn Nguồn Sử Việt hy vọng gây ý thức Dân Tộc nơi Thanh thiếu niên Lạc Việt.
24 Tháng Bảy 2021(Xem: 7)
Năm 1470, vua Chiêm là Trà Toàn cầu viện nhà Minh, năm 1469, 1470 Trà Toàn sai quân đi đánh Hoá Châu. Năm 1471, vua Lê Thánh Tông (1460 1497) thân chinh đi đánh Chiêm Thành ( Vijaya Chăm Pa), hạ thành Đồ Bàn, giết 60.000 người, bắt Trà Toàn và hơn 30.000 tù nhân, kết thúc triều đại thứ mười bốn của Chiêm Thành. Tướng Chiêm là Bô Trì Trì sai sứ vào cống xin xưng thần. Năm 1472: Bô Trì Trì ở Phan Rang tự xưng vương, giữ được 1/5 đất cũ Chiêm Thành. Lúc đó Chiêm Thành còn lại chia thành ba nước là Đại Chiêm (Đại Chiêm nghĩa là Chiêm Thành ở vùng xa), Hoa Anh và Nam Phan ( Nam Ban). Bồ Trì Trì được phong đất từ núi Thạch Bi trở vào. Thạch Bi Sơn là ranh giới Đại Việt – Hậu Chiêm Thành ( Panduranga Chăm Pa). Vùng đất từ đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi các chúa Chăm Pa . Vua Lê Thánh Tông khắc ghi cột mốc Đại Việt trên núi Đá Bia - Thạch Bi Sơn - đèo Cả - Phú Yên . Năm 1611, chúa Nguyễn Hoàng đem quân vào đánh Chiêm Thành, lấy phần đất từ đèo Cù Mông đến núi Thạch Bi, đặt làm Phủ Phú Yên
22 Tháng Bảy 2021(Xem: 26)
Vài nét về Cố Quốc Trưởng Việt Nam Cộng Hòa Chí Sĩ Phan Khắc Sửu Đệ Nhất Đẳng Bảo Quốc Huân Chương. Ông sinh ngày 9 tháng 1 năm 1905 tại làng Mỹ Thuận Tỉnh Cần Thơ Miền Nam Việt Nam, Năm 1924 Ông du học tại Pháp và tốt nghiệp bằng kỹ sư Nông Học. Năm 1930 tham gia phong trào sinh viên tại Pháp phản đối chính quyền thực dân Pháp về bản án đối với các nhà Cách Mạng Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Yên Bái . . . Sau khi tốt nghiệp Ông về nước và được chính quyền mời giữ chức vụ Chánh sự vụ sở nghiên cứu kinh tế và kỹ thuật. Năm 1940 Ông tham gia tổ chức "Việt Nam Nhân Dân Cách Mạng Đảng" và tham gia tổ chức lật đổ chính quyền thực dân Pháp nên bi chính quyền thực dân Pháp bắt giam và truy tố ra tòa án quân sự Pháp với bản án 8 năm tù khổ sai, tịch biên tài sản và đày ra Côn Sơn giam giữ. Năm 1945 về lại đất liền, năm 1948 Ông được bầu làm Chủ Tịch Dân Chủ Xã Hội Đảng. Năm 1949 Được Quốc Trưởng Bảo Đại mời tham chánh ...( Xem bên trong )
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 47)
Những vị anh hùng dân tộc Việt Nam và hàng hàng , lớp lớp chiến sĩ vô danh hy sinh trên chiến địa mịt mù ...trong dòng lịch sử tranh đấu vì bảo vệ độc lập quốc gia Việt Nam và dân tộc Việt sinh tồn : THỨ SỬ ĐINH CÔNG TRỨ TRẤN THỦ HOAN CHÂU - VIỆT THƯỜNG . ( Hình ảnh sông Cả ở Nghệ An - Hoan Châu ngày xưa )
18 Tháng Bảy 2021(Xem: 84)
Tại vùng I, ngày 2-5-1972, tỉnh Quảng Trị lọt vào tay quân CS sau khi Chuẩn Tướng Vũ Văn Giai, Tư Lệnh Sư Đoàn 3 Bộ Binh của QLVNCH, quyết định rút khỏi căn cứ Cổ Thành Quảng Trị (có tên là Cổ Thành Đinh Công Tráng). Phía Bắc tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế bị đe dọa nặng nề. Ngày hôm sau, 3-5-1972, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bổ nhiệm Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, đang là Tư Lệnh Quân Đoàn IV, thay thế Trung Tướng Hoàng Xuân Lãm trong chức vụ Tư Lệnh Quân Đoàn I. Ngay chiều hôm đó, cùng với một số sĩ quan thân cận trong bộ tham mưu của mình, Tướng Trưởng bay ngay ra Huế . Quân Đoàn I Quân Khu I VNCH ( Hình ảnh sông Mỹ Chánh mùa Hè Đỏ Lửa 1972 )