DIỄN THẾ THÁNH GIÓNG VƯƠN VAI - SỐ 42 [ TẬP LUYỆN NGOẠI CÔNG : BÀI QUYỀN ĐAI XANH DƯƠNG - BLUE BELT (Phần 1 of 8) ] [ Ý CHÍ PHẤN ĐẤU - KHỎE VÌ NƯỚC VÀ SỨC CHỊU ĐỰNG ĐAU ĐỚN KHI VA CHẠM - TẬP LUYỆN FUKIYA ] TÔN TRỌNG LẪN NHAU KHI DIỄN THỂ THÁNH GIÓNG VƯƠN VAI .

22 Tháng Bảy 20229:39 CH(Xem: 91)
DIỄN THẾ THÁNH GIÓNG VƯƠN VAI - SỐ 42 : BÀI QUYỀN ĐAI XANH DƯƠNG-BLUE BELT. (Phần 1 of 8)
Ôn luyện các cú Đá đã tập : Đá Tống Trưóc - Front Kick ; Đá Tống Sau-Back Kick ; Đá Tống Ngang-Side Kick ; Đá Tạt Ra-Crescent Kick ; Đá Giò Lái-Spin Kick .
Đá Tống Ngang Đôi - Double Side Kick ; Đá Vòng Cầu Đôi-Double RoundHouse .
Tập luyện các cú Đỡ : Đỡ Thấp ; Đỡ Gạt Ra ; Đỡ Cao ; Đỡ Chéo Thấp (X) .
Tập luyện các cú Đấm Thẳng ; Tay Đao ; Xỉa Bàn Tay ; Chặt cạnh Tay ; Đấm lưng bàn Tay .
Tấn Trước ; Tấn Sau ; Tấn X - Xà Tấn ; Trung Bình Tấn ; Tấn Trụ Đơn ; Tấn Trụ Đôi và Xoay Toàn Thân .
[1] Thực hiện Bái Tổ Mặt hướng Nam ( Đọc lại trong bài trước và thực hiện Tư thế Bái Tổ và hình thành Tấn Chuẩn Bị ) .
Hai chân chụm nhau - Hai bàn chân song song - Đứng Tấn Nghiêm - Thẳng hai chân - Tay Trái xoè tay Đao - Tay Phải co nắm Đấm - Tay Trái bao tròn ngoài tay Phải - Cúi người một góc nhỏ về hướng Nam - Hai mắt nhìn thẳng về hướng Nam thực hiện Nghi Thức " Bái Tổ " .
[2] Di chuyển chân Trái ra rộng bằng vai hình thành Tấn Chuẩn Bị - Đứng chân Tấn Chuẩn Bị hai tay song song trước bụng - Hai tay co nắm Đấm .
[3] Quay Đầu và Mặt qua phía Trái nhìn hướng Đông chuẩn bị xoay toàn thân qua Trái .
[4] Kéo lui chân Trái một bước và xoay toàn thân qua trái , sao cho mặt và thân nhìn qua hướng Đông .
[5] Hình thành đứng Tấn Trước với chân Trái .
[6] Đồng thời , dùng tay Trái thực hiện cú Đỡ Thấp xuống - Trong khi tay Phải co lên thủ bên hông phải .
[7] Kéo lui chân Trái một bước nhỏ - Chuyển 70% sức nặng cơ thể lên chân Phải - Mũi bàn chân Trái nhón lên - Hình thành Tấn Sau trên chân Phải .
[8] Đồng thời , tay Phải thực hiện một cú Đỡ Ra ( Móc từ trái qua phải ) - Trong khi đó tay Trái thu về thủ bên hông Trái .
[9] Bước chân Trái tới trước một bước - Hình thành Tấn Trước như [5] .
[10] Tay Trái đưa lên quá trán và Đỡ Cao với bàn tay nắm Đấm.
[11] Tay Phải thu về thủ thế bên hông Phải .
[12] Đá Tống Trước chân Phải sang phía Đông - Sau khi hạ chân phải xuống , giữ hình thành Tấn Trước .
[13] Đấm mạnh cú Đấm Thẳng Trung Đẵng vào bụng Đối phương phía Đông .
Trong khi đó , rút lui tay Trái về thủ bên hông Trái .
[14] Xoay đầu sang bên phải (hướng Nam) - Chuẩn bị xoay toàn thân ra phía sau (hướng Tây).
[15] Kéo chân Phải lui ra sau - sang hướng Tây theo đường xéo góc 45 Độ so với vị trí [12] trước đó .
[16] Xoay toàn thân sang phải và đưa toàn bộ : Mặt ; Mắt và Thân mình qua đối diện hướng Tây - Tấn Trước chân Phải .
[17] Đỡ thấp tay Phải và thu tay Trái thủ hông .
[18] Kéo chân Phải lui ra sau hình thành Tấn Sau .
[19] Đỡ Móc Ra bằng tay Trái và tay Phải thủ tại hông .
[20] Bước chân Phải lên vị trí cũ [16] và hình thành Tấn Trước .
[21] Đỡ Cao dùng tay Phải và tay Trái thu về thủ hông .
[22] Đá Tống Trước bằng chân Trái - Nhanh chóng hạ xuống thành Tấn Trưóc và Đấm Thẳng dùng tay Trái vào Đối phương .
Tất cả các động tác đều hoàn toàn tương tự như thao tác khi Mặt và Thân nhìn hướng Đông . Nhưng hoàn toàn ngược nhau về Tay và Chân .
[23] Di chuyển chân Trái lui về sau xéo 45 Độ và nhập chung vô chân Phải - Hai bàn chân song song nhau - Hai chân hạ thấp xuống để tạo nên Tấn Trụ Đôi .
Tay Trái thẳng hướng Tây và giữ nắm Đấm Trung đẳng - Trong khi đó tay Phải tiếp tục co về thủ bên hông phải .
[24] Quay cổ và mặt qua hướng Nam .
Chuẩn bị cho các động tác chuyển hướng kế tiếp trong Diễn Thế Thánh Gióng Vươn Vai - Số 43 .
Mong Anh Chị Em cố gắng phân tích Ngôn từ nên Hình tượng và luyện tập nhiều lần sẽ gia tăng sức lực & nhanh nhẹn.
Good Luck .
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn