TIẾNG VIỆT À ƠI ! BÀI HỌC 21 : DANH TƯỚNG NGUYỄN KIM PHÒ GIÚP NHÀ LÊ TRUNG HƯNG .

09 Tháng Giêng 20229:21 CH(Xem: 284)
DANH TƯỚNG NGUYỄN KIM PHÒ GIÚP NHÀ LÊ TRUNG HƯNG .
Danh tướng Nguyễn Kim là cháu đời thứ 4 của Khai Quốc Công thần Nguyễn Công Duẫn , đã theo giúp Bình Định Vương Lê Lợi trong những ngày đầu tiên của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn năm 1416 .
Nguyễn Kim quê ở Gia Miêu , Thanh Hóa, là con của Trừng quốc công Nguyễn Hoằng Dụ đã từng giúp vua Lê Tương Dực khởi binh ở Thanh Hóa lật đổ Lê Uy Mục, nhân đó được phong là Thái phó .
Khi Mạc Đǎng Dung cướp ngôi nhà Lê, Nguyễn Kim lánh sang Ai Lao, thu nạp hào kiệt, phò giúp nhà Lê Trung Hưng, được vua Lê Trang Tông phong là Thái sư Hưng quốc công.
Nǎm Canh Tý - 1540 Nguyễn Kim đem quân về chiếm Nghệ An, nǎm 1542 chiếm được Tây Đô - Thanh Hóa.
Nǎm Ất Tỵ - 1545, Nguyễn Kim bị hàng tướng nhà Mạc là Dương Chấp Nhất đầu độc chết, thọ 75 tuổi, quyền hành rơi vào tay con rể là Trịnh Kiểm.
Nguyễn Kim có hai con trai : Nguyễn Uông là con lớn bị Trịnh Kiểm giết chết và người con thứ là Nguyễn Hoàng xin vào trấn vùng Thuận Hóa .
Mở đầu giai đoạn " Trịnh - Nguyễn phân tranh " chia ra Đàng Ngoài và Đàng Trong .
Phần Giải Nghĩa Từ Vựng :
-Bình Định Vương Lê Lợi : Là vua Lê Thái Tổ sau khi chiến thắng giặc Tàu thuộc triều Minh .
-Khởi nghĩa Lam Sơn 1416 thuộc vùng rừng núi phía tây tỉnh Thanh Hóa , bắt đầu thời kỳ gian nan 10 năm kháng chiến chống quân Minh của nghĩa quân Bình Định Vương Lê Lợi .
-Sau khi , Mạc Đăng Dung cướp ngôi vua Lê , thì các trung thần nổi dậy chống đối . Nguyễn Kim phò tá Lê Duy Ninh lên xứ Trấn Ninh để lập nên triều Lê Trung Hưng .
- Lê Duy Ninh lên ngôi là vua Lê Trang Tông .
Xứ Trấn Ninh nằm ở phía tây Thanh Hóa và Nghệ An tức là đất Bồn Man , đã được sát nhập vào Đại Việt dưới thời vua Lê Thánh Tông .
- Ai Lao là nước Lào hiện nay .
Thứ tự gia phả Họ tộc Nguyễn ở Gia Miêu , Thanh Hóa : Nguyễn Công Duẫn - Nguyễn Văn Lỗ - Nguyễn Văn Lang - Nguyễn Hoằng Dụ - Nguyễn Kim - Nguyễn Hoàng mở đầu cho thời kỳ chúa Nguyễn ở Đàng Trong từ sông Gianh - Quảng Bình trở vô Nam .
Nguyễn Ánh sau này trở thành vua Nguyễn Gia Long là cháu chít nhiều đời của Nguyễn Kim và Nguyễn Hoàng .
Đàng Ngoài : Sau khi Nguyễn Kim qua đời , quyền hành thuộc về Trịnh Kiểm .
Dòng họ Trịnh kiểm soát toàn bộ Bắc Việt sau khi đánh đuổi dòng họ , con cháu của Mạc Đăng Dung chạy lên Cao Bằng . Chúa Trịnh cai quản từ phía bắc sông Gianh trở ra gọi là Đàng Ngoài . Chúa Nguyễn và chúa Trịnh đều nêu chính danh Phù Lê Diệt Mạc , nhưng tranh chấp tiêu diệt lẫn nhau .
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn