TIẾNG VIỆT À ƠI ! BÀI HỌC 20 : MẠC ĐĂNG DUNG CƯỚP NGÔI NHÀ HẬU LÊ . [ Mong muốn Quý vị Cha mẹ và người thân hướng dẫn cho con cháu , kiên trì sinh hoạt dân chủ trong gia đình . Không áp lực con cháu và cố gắng tôn trọng đối thoại bằng tiếng Việt . Dân chủ từ môi trường giáo dục gia đình .]

07 Tháng Mười Một 20213:27 CH(Xem: 92)
MẠC ĐĂNG DUNG CƯỚP NGÔI NHÀ HẬU LÊ .
Lê Uy Mục tên là Lê Tuấn là con trai thứ hai của Lê Hiến Tông . Là anh của vua Lê Túc Tông.
Ông ta khi lên ngôi không lo chính sự, chỉ ham rượu chè, gái đẹp, thích giết người, đêm nào cũng cùng với cung nhân uống rượu vô độ rồi hành lạc, đến khi say thì giết đi.
Tính ưa vũ dũng, Uy Mục sai các quần thần đánh nhau làm trò mua vui.
Mạc Đăng Dung là một võ sĩ vào cung vua , sau khi thi đậu Võ trạng nguyên trong cuộc thi tuyển tại Giảng Võ đường ở Thăng Long dưới triều Lê Uy Mục.
Trong khoảng 20 năm, từ một võ quan thấp dưới thời Lê Uy Mục, nhờ tài thao lược và mưu trí, Mạc Đăng Dung đã vươn tới quyền lực vào năm 1527 , được thăng tới chức Thái sư thời Lê Cung Hoàng.
Nhà Hậu Lê suy thoái, triều thần đánh giết lẫn nhau, các vua Uy Mục , Tương Dực và Chiêu Tông không đủ năng lực cầm quyền .
Mạc Đăng Dung đã dẹp yên tình hình trong nước .
Ông Mạc Đăng Dung tự xưng là hoàng đế sáng lập triều đại nhà Mạc thay thế nhà Hậu Lê.
Ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1540 . Nhà Minh sai Mao Bá Ôn và Cừu Loan tiến áp sát biên giới . Để tránh đổ máu, Mạc Đăng Dung chấp nhận đầu hàng. Ông trói mình đến dâng đất xin hàng , để được thừa nhận cai trị ở An Nam ( Đại Việt ).
Mạc Đăng Dung có gốc người Tàu, nên đã quy phục nhà Minh (Trung Hoa).
Từ đó chính nghĩa của Mạc Đăng Dung thất bại và nhà Hậu Lê được trung thần khôi phục gọi là thời Lê Trung Hưng ./.
Phần Giải Nghĩa Từ Vựng :
Nhà Lê Trung Hưng (1533-1789): kéo dài 256 năm, bắt đầu từ khi Thượng tướng quân Nguyễn Kim lập tông thất Lê Duy Ninh lên ngôi, tức Lê Trang Tông tại Ai Lao để khôi phục nhà Hậu Lê và kết thúc khi Lê Chiêu Thống chạy sang lưu vong tại Trung Hoa dưới thời Thanh Cao Tông.
Cách gọi nhà Hậu Lê bao gồm cả hai giai đoạn Lê sơ và Lê Trung Hưng. Đặc biệt, thời Lê Trung Hưng tuy kéo dài, nhưng các Hoàng đế nhà Lê mất thực quyền, chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thời kỳ đầu gọi là Nam Bắc triều, nhà Lê và nhà Mạc chia đôi nước Đại Việt.
Khi nhà Mạc bị đánh bại phải chạy lên Cao Bằng (1592 tới năm 1677) thì công thần có công đánh Mạc là họ Trịnh đã nắm hết quyền hành.
Công thần họ Nguyễn không thần phục họ Trịnh, ly khai ở phía nam, do đó phần lớn hậu kỳ thời Lê Trung Hưng, nước Đại Việt lại bị chia cắt bởi chúa Trịnh và chúa Nguyễn, gọi là Trịnh Nguyễn phân tranh.
Theo sử liệu cho biết , trước đây Thượng tướng quân Nguyễn Kim phò vua Lê ( Lê Duy Ninh ) chống lại Mạc Đăng Dung, cũng có sự góp sức mạnh từ con rể là tướng quân Trịnh Kiểm.
Nhưng về sau này , Nguyễn Kim bị ám sát chết do thuốc độc của phe phái nhà Mạc. Thì sau đó Trịnh Kiểm nắm hết quyền hành và kiểm soát vua Lê . Trịnh Kiểm còn muốn triệt luôn con của Nguyễn Kim nữa. Do đó , con thứ hai của Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng lo sợ và đã tìm cớ rời xa đất Bắc Việt để vào miền Trung Việt trấn thủ từ Hoành Sơn trở vô .
Và Trịnh Nguyễn Phân Tranh bắt đầu từ đó./.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn