NHỮNG TÀI DANH LÀM VẺ VANG DÂN TỘC VIỆT : Anh Hùng Dân Tộc -Tiết Độ Sứ Dương Diên Nghệ đánh bại quân Tàu Nam Hán năm 931 .

18 Tháng Hai 20218:55 CH(Xem: 251)
Anh Hùng Dân Tộc Dương Diên Nghệ xuất thân từ một hào tộc vùng Ái Châu . Sử ghi : " họ Dương nuôi ba nghìn con nuôi ." chứng tỏ rằng đây là một thế lực rất mạnh . Từ con nuôi ở đây được dùng để chỉ những thực khách và có thể là quân lính riêng của họ Dương . Dương Diên Nghệ được Khúc Hạo trao quyền cai trị hai châu Hoan và Ái .
Quan hệ giữa Dương Diên Nghệ và gia đình Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo không được biết rõ . Có thể Dương Diên Nghệ công nhận họ Khúc như là một cấp chỉ huy tối cao , trong khi vẫn giữ quyền tự trị trong khu vực mình .
Năm 930 vua Nam Hán bên Tàu Trung Hoa là Lưu Yểm sai hai tướng là Thủ Dung và Khắc Trinh đem quân sang tấn công Khúc Thừa Mỹ là cháu nội của Khúc Thừa Dụ . Quân Tàu Nam Hán tiến vào Giao Châu , Thừa Mỹ chống cự không nổi , nên bị bắt sống đem về Quảng Châu - TQ .
Sau khi chiếm được Giao Châu , tướng Tàu là Khắc Trinh mang quân vào miền nam tiến sát hai châu Ái , Hoan ...
Để mua chuộc Dương Diên Nghệ , vua Nam Hán phong cho ông làm thứ sử Hoan Châu và Ái Châu hy vọng rằng giữ được sự hợp tác của Dương Diên Nghệ với triều đình Nam Hán, nhưng Dương Diên Nghệ khôn khéo từ chối .
Ông bắt đầu tuyển mộ và tập hợp quân sĩ để trù tính một cuộc chiến đấu nhằm lấy lại đất nước .
Tướng giặc Nam Hán thấy Dương Diên Nghệ chuẩn bị binh lính , bèn cho người đem tiền của đút lót cho Diên Nghệ để ông giải tán quân đội , nhưng Dương Diên Nghệ không chịu .
Cuối năm 931 , Dương Diên Nghệ mang quân từ Ái Châu ra bắc ,vây hãm thành Đại La ( Hà Nội ) . vua Nam Hán biết tin , sai chức thừa chỉ là Trình Bảo mang quân tiếp viên cho bọn tướng Khắc Trinh , nhưng Trình Bảo chưa tới nơi thì Dương Diên Nghệ đã chiếm được thành Đại La . Hai tướng giặc Tàu vội chạy trốn về Quảng Châu - TQ . Thừa chỉ Trình Bảo đem quân đến Giao Châu , tiến tới trước thành Đại La . Dương Diên Nghệ đem quân đội ra ngoài thành chiến đấu , chém Trình Bảo tại trận tiền . Như vậy là , chỉ chưa đầy một năm quyền lực thống trị của vua chúa Nam Hán bên Trung Hoa tại Giao Châu đã bị lật đổ bởi thủ lĩnh Lạc Việt .
Đánh bại xong quân giặc Nam Hán - Trung Hoa , ông Dương Diên Nghệ tự xưng là Tiết Độ Sứ , phân phong các tướng sĩ thân tín trấn trị các châu trong vùng đất xưa của Giao Chỉ . Đinh Công Trứ ( là cha của Đinh Bộ Lĩnh ) được coi giữ Hoan Châu ; Ngô Quyền đuoc phong giữ Ái Châu và được Dương Diên Nghệ gả con gái cho . Anh Hùng Dân Tộc Dương Diên Nghệ trực tiếp quản trị Giao Châu và hai nơi ông khởi nghiệp , các châu khác vẫn giao cho các hào tộc địa phương cái trị với quan hệ lỏng lẻo đối với chính quyền trung ương .
Tiết độ sứ Dương Diên Nghệ cai quản đất nước Lạc Việt được sáu năm . Tháng ba năm 937 Dương Diên Nghệ bị hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Công Tiện ám sát và Kiều tranh đoạt chức Tiết độ sứ .
Nghe được hung tin cấp báo , Ngô Quyền vừa là tướng , vừa là con rể của Dương Diên Nghệ đang trấn đóng ở Ái Châu liền khẩn cấp mang quân tiến ra bắc .
Kiều Công Tiện sợ hãi trước hùng khí của Ngô Quyền , nên vội vàng xin cầu cứu từ thế lực của vua Nam Hán .
Đất nước Lạc Việt đứng trước nguy cơ thật sự của một cuộc xâm lăng mới từ phương Bắc - Trung Hoa và rồi một Anh Hùng Dân Tộc kế tiếp xuất hiện : đó là Ngô Quyền với trận đánh quyết liệt vùi chôn tham vọng của bọn giặc Tàu Nam Hán- TQ trên sông Bạch Đằng năm 939 . Khẳng định nền Độc Lập cho đất nước Việt Nam đến ngày hôm nay ./.
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn